Geschiedenis

standbeeld Us Heit

De naam Us Heit

De brouwer wilde een typisch Fries karakter meegeven aan de naam van de brouwerij. Met behulp van enig historisch speurwerk kwam Aart van der Linde er achter dat de eerste Friese stadhouder, Graaf Willem Lodewijk (1560-1620), figuurlijk werd gezien als de vader aller Friezen. De bijnaam van deze stadhouder luidde dan ook Us Heit (letterlijk vertaald: Onze Vader). Een standbeeld van hem staat voor het Stadhouderlijk Hof in het centrum van Leeuwarden. Hij ligt begraven in de Grote Kerk aldaar.

De start: brouwen in Uitwellingerga

De Friese Bierbrouwerij werd in 1985 opgericht in het kleine Friese dorpje Twellegea (Uitwellingerga). De namen van de eerste bieren zijn sterk te associëren met de regio. Het Twels Pilsener betekent pils uit Uitwellingerga.
Het Buorren Bier is genoemd naar de straat waaraan de brouwerij was gelegen, tussen de kerk en de kroeg en betekent eigenlijk Buurt Bier.

Brouwen in Twellegea

Brouwen in Sneek

Door de alsmaar stijgende omzet van de bieren in het Friese land en daarbuiten werd naar een andere locatie voor de brouwerij gezocht.

In 1990 werd onderdak gevonden in een voormalig fabriekspand van Philips op industrieterrein Houkesloot in Sneek.
De locatie in Sneek was echter niet optimaal. Zodoende werd er actief naar een ander pand gezocht waar het proeflokaal en het museum beter tot zijn recht zouden komen dan waar ook.


Brouwen in Bolsward

In 1995 kwam er een unieke locatie ter beschikking. Als gevolg van de verhuizing van de Hogere en Middelbare School voor Levensmiddelentechnologie in Bolsward naar Leeuwarden kwam de school met een aantal praktijkgebouwen leeg te staan. Hoewel er het nodige aan het pand moest worden verbouwd, beschikte het pand over diverse goede, technische voorzieningen voor de brouwerij, zodat de productie snel kon worden hervat. Het pand bood de mogelijkheden om een goed geoutilleerd proeflokaal en een museum in te richten. Zodoende kan er aan de bezoekers een excursie worden gegeven, waarin niet alleen het brouwproces wordt uitgelegd, maar ook een stuk historie van het brouwen wordt verteld.
distilleerketel
In de loop der jaren wordt er voortdurend geïnvesteerd in nieuwe technieken en installaties. Nagenoeg alle apparatuur en installaties uit de beginperiode zijn vervangen door modernere installaties. In 2000 is een nieuwe brouwinstallatie in gebruik genomen, waardoor de brouwcapaciteit is vergroot van 10 hl naar 20 hl per brouwsel. Eind 2002 wordt de brouwerij uitgebreid met een distilleerderij. De distilleerkolom maakt onderdeel uit van de huidige brouwinstallatie. Uit eigen ambachtelijk gebrouwen bier wordt whisky gestookt. Deze uitbreiding past uitstekend in de huidige bedrijfsvisie. Het is min of meer een logisch gevolg van bier brouwen, want beide dranken worden van dezelfde grondstoffen gerst en water gemaakt.

Sinds eind november 2008 beschikt de brouwerij over een eigen mouterij. Het bier en de single malt whisky worden nu van eigen mout gemaakt. De mouterij stelt ons in staat op kleinschalige wijze het weken, kiemen en eesten in eigen hand te nemen. Het resultaat is een machine die deze drie stappen in één proces afwerkt. Naast de eigen productie gaat de mouterij zich ook richten op andere speciaalmouten, die naar andere afnemers, zoals de bakkersindustrie kunnen worden afgezet. Kijk voor verdere informatie op de eigen site van Moutery Noard-West Fryslân.