Duurzame energie en streekgebonden productieIn januari schreef Ockels, nog één keer op wat hij wilde vertellen. De eerste Nederlander
in de ruimte en één van de motors achter het publieke debat over duurzaamheid koos een opmerkelijke vorm: een schets van een 'religie' die de mensheid moet samenbrengen. Inclusief tien geboden:
 
1. De mensheid is onscheidbaar
2. Het doel van de mensheid is overleven
3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig
4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur
5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt
6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid
7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde

8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde
9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid
10. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar

biomassaketel voor de warmwatervoorziening

Wij vertalen dit gedachtengoed in onze manier van produceren en zijn ons bewust van waar we zijn
en wat de aarde voor ons betekent. Door respect
te hebben voor  mens en natuur.  

In de productie en aanlevering van grondstoffen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van leveranciers uit de omgeving. Het hele productieproces van onze producten is zodanig ingericht, dat we het hele proces van akkerbouwer tot consument zelf in de hand hebben.  De laatste schakel die tot voor kort ontbrak in deze keten was de hop. Maar ook hiervoor zijn we aan de slag gegaan. Naast het pand van de brouwerij is een stuk grond ontgonnen, waar Aart van der Linde nu een hoptuin heeft ingericht. Hij heeft een aantal soorten hopplanten geselecteerd, die een heerlijke hopbittersmaak, met een fris, 'kruidig’ hop aroma aan onze Us Heit bieren zullen geven. De cirkel voor alle ingrediënten, te weten: geselecteerde granen als gerst en tarwe, hop, zuiver water en biergist, is daarmee rond.

zonnepanelenDe producten worden niet alleen als streekgebonden maar ook op duurzame wijze geproduceerd. De brouwerij maakt voor haar energiehuishouding gebruik van een tweetal biomassaketels en zonnecollectoren. Door gebruik te maken van deze energiebronnen, leveren wij een bijdrage aan verbetering van het milieu en natuurlijk levert dit een besparing op voor onze energiekosten. Door te stoken op houtpellets besparen wij ongeveer 50% op onze verwarmingskosten. 
 
biomassaketel voor de warmwatervoorzieningWij gebruiken één biomassaketel voor onze voor onze warmwatervoorziening en de andere biomassaketel voor onze mouterij. In de mouterij wordt het graan geweekt, vervolgens gekiemd en tenslotte (geëst) gedroogd met warme lucht van de biomassaketel. Vooral de wijze van eesten is zeer bepalend voor
de eigenschappen van het eindproduct.

Wij kiezen dus heel bewust voor deze wijze van produceren.
Niet omdat het goedkoper is, want de productie wordt niet simpeler of goedkoper, maar juist in het extra karakter wat wij aan onze producten mee kunnen geven met respect voor onze aarde
en de natuur.